Försäljnings- och serviceprogrammet (FS)

FÖRSÄLJNINGS- OCH SERVICEPROGRAMMET är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska du ha de kunskaper som behövs för att arbeta med försäljning, kommunikation, marknadsföring och service inom handelsbranschen.

Programmet ersätter Handels- och administrationsprogrammet och startar höstterminen 2022.

Du får utveckla dina färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom yrken inom försäljningsområdet. En del av utbildningen genomför du under praktik på en arbetsplats. Du får också möjlighet att utveckla din förmåga att möta och kommunicera i affärsrelationer.


Entreprenörskap löper som en röd tråd genom utbildningen och du får möjlighet att starta ett företag inom Ung Företagsamhet.

På Skolverkets webbplats kan du läsa mer om programmet. Vill du veta mer om vilka kurser som ingår kan du läsa Försäljnings- och serviceprogrammets programblad och timplan.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |