Ekonomiprogrammet (EK)

EKONOMIPROGRAMMET är ett högskoleförberedande program. Utbildningen ska utveckla dina kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik.


Företagsekonomi utgår från företagens perspektiv och ska tillsammans med entreprenörskap utveckla kunskaper som krävs av dig för att kunna starta och driva ett företag för att som anställd arbeta inom det ekonomiska området. På programmet får du kunskap om ekonomiska förhållanden i samhället, om länders olika förutsättningar för handel samt om grunderna för internationella sammanslutningar och avtal.


Ekonomiprogrammet har två inriktningar.

Inriktningen ekonomi ska ge kunskaper inom företagsekonomiska områden och också ge färdigheter i att starta och driva ett företag.

Inriktningen juridik ska ge kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt.


Vårt ekonomiprogram har en internationell profil som passar för dig som är nyfiken på Europa och tycker det är viktigt med ett internationellt perspektiv på studierna. Det innebär exempelvis att vi erbjuder våra elever meriterande studieresor till såväl europeiska som utomeuropeiska resmål. Studieresorna kommer bland annat att knyta kontakter med prestigefyllda europeiska lärosäten för den som vill ta sin ekonomiutbildning till nästa nivå efter sina år på Vasagymnasiet.


På Skolverkets webbplats kan du läsa mer om programmet. Vill du veta mer om vilka kurser som ingår kan du läsa Ekonomiprogrammets programblad och timplan.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 21 oktober 2020

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |