Plan Sverige

Ekonomi- och Samhällsvetenskapsprogrammen har sedan flera år tillbaka ett samarbete med barnrättsorganisationen Plan International Sverige. Denna organisation arbetar med att säkerställa barns rättigheter såväl globalt som i Sverige.

Samarbetet ger oss tillgång till aktuell kunskap som kan knytas samman med programmens examensmål men också till enskilda kurser och deras kunskapsmål. Plan International Sverige hjälper oss att få en ökad förståelse för vilka skillnader det finns i levnadsvillkor, men också hur ekonomiska faktorer kan bidra till en mer jämställd värld. Deras erfarna medarbetare bidrar bland annat med ögonblicksskildringar och föreläsningar. Det har vi till exempel fått uppleva genom deras projekt, Childmothers, som handlar om  barn som föder barn. 

 

Mer information om Plan International Sverige på deras webbplats.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |