ActionAid

Ekonomi- och samhällsvetenskapsprogrammen har sedan flera år ett samarbete med ActionAid, en organisation som arbetar för social rättvisa. Vi vill ge eleverna möjlighet att kunna fördjupa sig inom viktiga frågor som handlar om människors olika livsvillkor, makt, demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Det är samma frågor som finns i programmens examensmål.

Genom föreläsningar, analyser, rollspel och deltagande i olika projekt som organisationen upprättat, har vi möjlighet att bli mer insatta i i dessa viktiga frågor och uppleva att vi faktiskt kan påverka. 

 

Sista året har alla elever en kurs som heter Gymnasiearbete 100 p. Här kan våra elever ansöka om att ha ActionAid som gymnasiearbete. Ansökan innefattar personligt brev och intervjuer. Målet är att under några veckors tid få studera utomlands på ActionAids folkhögskola i Kenya, läsa om viktiga frågor och prova på att volontärarbeta.

 

Detta projekt innebär ett stort ansvar och mycket arbete från elevernas sida men ger också lärdomar och erfarenheter för livet. 

 

Mer information om ActionAid på ActionAids webbplats

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |