Publicerad

Skolstart för klass 2022

Tisdagen den 16 augusti kl 8:40 startar läsåret för dig som ska gå på ett nationellt program i klass 2022.

Vi startar i aulan. Rektor informerar och därefter samlas ni i klassrum för upprop med mera tillsammans med era mentorer. Under hela dagen följer du därefter ett speciellt introduktionsprogram inklusive lunch.

Klassbeteckning för de elever som börjar sitt första år på till exempel Ekonomiprogrammet är EK22 och för Försäljnings- och serviceprogrammet FS22.

Välkommen till Vasagymnasiet och vi ser fram emot läsåret 2022/2023!

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |