Publicerad

Resebidrag under distansundervisning våren 2021

Texten uppdaterades 13 april 2021

Under distansundervisningen kommer resebidraget att betalas ut efter hur många dagar ni har på-plats-undervisning i skolan.
Du behöver inte skicka in några kvitton under denna period.

Vi har kontaktat gymnasieskolor i Örebro och Eskilstuna för att få reda på hur mycket undervisning som sker på plats respektive på distans.
Eftersom alla skolor har olika antal dagar på plats i skolan, så har vi beslutat att betala ut resebidraget efter detta.
Pengarna kommer att betalas ut den sista bankdagen i månaden.

Vad vi tidigare informerat om maj månad står fast.

Ny information kommer efter hand.
Gå in på vasa.se och läs, där uppdateras informationen angående resebidraget.

Har du frågor kontakta: Annica Terol-Johansson, 0589-873 15 eller annica.terol-johansson@arboga.se

 

 

Texten uppdaterades 22 mars 2021

I mars kommer resebidraget att betalas ut beroende på hur många dagar du har på-plats-undervisning i skolan. Du behöver inte skicka in några kvitton under denna period.


Vi har kontaktat gymnasieskolor i Örebro och Eskilstuna för att få reda på hur mycket undervisning som sker på plats respektive på distans.
Eftersom alla skolor har olika antal dagar på plats i skolan, så har vi beslutat att betala ut resebidraget efter detta. Pengarna kommer att betalas ut den sista bankdagen i månaden.


Vad vi tidigare informerat om maj månad står fast.

Ny information kommer efter hand.
På vasa.se uppdateras informationen angående resebidraget.


Har du frågor, kontakta Annica Terol-Johansson, 0589-873 15

annica.terol-johansson@arboga.se


Texten uppdaterades 4 februari 2021

I februari kommer en summa på mellan 750-950 kr att betalas ut som resebidrag. Summan beror på hur mycket du har i resebidrag i vanliga fall. Du behöver inte skicka in några kvitton under denna period.


Vi har kontaktat ett antal gymnasieskolor för att få reda på hur mycket undervisning som sker på plats respektive på distans. Eftersom alla skolor har olika antal dagar på plats i skolan, så har vi beslutat att betala ut resebidraget på detta vis till att börja med i februari månad. Pengarna kommer att betalas ut den sista bankdagen i månaden.


Vad vi tidigare informerat om maj månad står fast.

Ny information kommer efter hand.


Har du frågor, kontakta Annica Terol-Johansson, 0589-873 15

annica.terol-johansson@arboga.se


Texten nedan publicerades 29 januari 2021

Under distansstudierna skulle inte något resebidrag betalas ut.

Av misstag har det ändå skett och du har nyligen fått pengar för januari månad. För att reglera detta kommer det inte att betalas ut något resebidrag i maj.


Skulle dock distansundervisningen fortsätta även i maj, så kommer en faktura på återbetalning av januaris resebidrag att skickas ut till dig.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |