Publicerad

Ung Företagsamhet på Vasa

I år har vi 34 registrerade företag i UF-verksamheten och det motsvarar knappt en tredjedel av skolans elever. Under ett låsår startar, driver och avvecklar eleverna ett företag. Läs gärna mer på vår sida om Ung Företagsamhet.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |