Publicerad

Skolstart hösten 2020

Tisdagen den 18 augusti kl 8:40 startar läsåret för dig som ska gå på ett nationellt program i klass 2020. Vi startar i aulan med utspridd placering. Rektor informerar och därefter samlas ni i klassrum för upprop med mera tillsammans med era kontaktlärare. Under hela dagen följer du därefter ett speciellt introduktionsprogram inklusive lunch. Dagen slutar kl 15.

Klassbeteckning för de elever som börjar sitt första år på till exempel Ekonomiprogrammet är EK20 och för El- energiprogrammet EE20.

Välkommen till Vasagymnasiet och vi ser fram emot läsåret 2020/2021!

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |