Publicerad

Distansundervisning fr o m vecka 16

Efter påsklovet fortsätter vi med distansundervisningen.

En mindre andel elever kan dock få utbildning i våra lokaler och då handlar det företrädesvis om genomförande av praktiska moment eller göra prov/visa kunskaper som är svåra att visa med hjälp av digitala verktyg.

De elever som berörs av detta kommer i god tid att få information av sin lärare då det blir aktuellt.

De elever som detta gäller är framför allt i slutet av sin utbildning, t.ex. introduktionsprogrammet och sista året på nationellt program.

Vad som menas med en mindre andel elever tolkas utifrån ett smittskyddsperspektiv och för varje moment som inte kan göras på distans kommer vi göra en särskild riskbedömning.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |