Publicerad

Gymnasiekväll för dig som går i 9:an

Vasagymnasiet har kvällsöppet tisdagen den 15 oktober kl 18-20:30 för dig som går i 9:an eller på något av IM-programmen och dina föräldrar/vårdnadshavare. Skriftlig inbjudan skickas till samtliga elever i år 9 i Arboga, Kungsörs och Köpings kommuner samt i Fellingsbro.

Vi börjar tillsammans i aulan där rektor och elever informerar. Därefter har du möjlighet att besöka tre olika program och få mer information av lärare och elever. I biblioteket finns elever, skolledning, studie- och yrkesvägledare, elevhälsa och bibliotekarie på plats för att svara på alla dina frågor om Vasagymnasiets utbildningar. Frukt och förfriskningar serveras. Välkommen!

Vasagymnasiet logga

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |