Publicerad

Du som är vårdnadshavare till en ny elev på Vasagymnasiet

Du som är vårdnadshavare till en elev som börjar på Vasagymnasiet har viktig information att ta del av.

Be att få se de blanketter som eleverna får de första dagarna. Läs Läsårsbroschyr 2018/2019. Skaffa dig ett vårdnadshavarkonto på edWise som är vår lärplattform. Det behövs bl.a. för frånvaroanmälan.

Vad händer med studiebidraget vid frånvaro? Läs mer om det på CSN:s webbplats. Kontakta oss när du har frågor. Vi vill ha ett gott samarbete mellan hem och skola för elevens bästa. Du är också välkommen på föräldramöte tisdagen den 11 september. Mer information kommer senare.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |