Tid:  2019-09-06 08.00

Programdag

Fredagen den 6 september är det programdag för elever på alla program. Eleverna i årskurs 19-17 har olika aktiviteter tillsammans med sitt programarbetslag.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 22 augusti 2019

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |