Tid:  

Årsksursvis information

Tisdagen den 20 mars är det dags för årskursvis information i aulan.

OBS! Denna gång blir det drop-in mellan kl 10:30-12:30. Viktig information lämnas av rektor och du gör den obligatoriska spontanenkäten. Det är lektioner enligt schema och du kommer när det passar ditt schema och gör enkäten.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |