Exempelbild från MediaflowPro

Sjukanmälan

Du som är vårdnadshavare för en elev som inte är myndig (under 18 år) gör alltid sjukanmälan i Edlevo.  Mer information om hur du hittar appen Edlevo hittar du här i länken. 
Här hittar du länken till hur du gör sjukanmälan i Edlevo.

Elev som är myndig sjukanmäler sig i Unikum.

Kom ihåg att du som är vårdnadshavare måste sjukanmäla den omyndiga eleven alla sjukdagar.


Du som är vårdnadshavare för en omyndig elev får SMS om eleven inte är sjukanmäld eller har sen ankomst till lektionen. Har vårdnadshavare sjukanmält omyndig elev regleras detta efter klockan 10.00.


Om du blir sjuk under dagen

Endast vårdnadshavare till elever som är under 18 år får sjukanmäla eleven under skoltid. Du som är under 18 år får be din vårdnadshavare att logga in i Unikum och sjukanmäla dig om du går hem under skoltid.


Om du är sjuk i mer än en vecka ska du eller din vårdnadshavare kontakta skolsköterskan och visa upp sjukintyg. Du når skolsköterska Susanna Svensson på telefon 0589-873 18 eller på hennes mottagning.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |