Exempelbild från MediaflowPro

Sjuk- och friskanmälan

Du som är vårdnadshavare för en elev som inte är myndig (under 18 år) gör alltid sjukanmälan i edWise. Du behöver ha ett vårdnadshavarkonto i edWise.

Blir du sjuk under pågående skoldag skadu i första hand anmäla det till kontaktläraren. I andra hand söker du upp undervisande lärare som därefter meddelar kontaktläraren för registrering i edWise.


Kom ihåg att du som är vårdnadshavare måste sjukanmäla den omyndiga eleven alla sjukdagar. Om du är sjuk i mer än en vecka ska skolsköterskan kontaktas för uppvisande av sjukintyg. Du nr skolsköterska Susanna Svensson på telefon 0589-873 18 eller på hennes mottagning.


Du som är vårdnadshavare för en omyndig elev får SMS eleven inte är sjukanmäld eller har sen ankomst till lektionen. Har vårdnadshavare sjukanmält omyndig elev regleras detta efter klockan 10.00.


Du friskanmäler dig på expeditionen genom att fylla i blanketten som ligger på disken och lämnar till Annica Terol-Johansson. Friskanmälan ska alltid göras till expeditionen första skoldagen efter sjukperioden. Om expeditionen skulle vara stängd finns blankett för friskanmälan även utanför expeditionen, fyll i den och lägg i expeditionens brevinkast.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 26 mars 2019

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |