Exempelbild från MediaflowPro

Resebidrag

OBS! Resebidrag under distansundervisning


Under distansundervisningen kommer resebidraget att betalas ut efter hur många dagar ni har på-plats-undervisning i skolan. Du behöver inte skicka in några kvitton under denna period.

 

Vi har kontaktat gymnasieskolor i Örebro och Eskilstuna för att få reda på hur mycket undervisning som sker på plats respektive på distans.
Eftersom alla skolor har olika antal dagar på plats i skolan, så har vi beslutat att betala ut resebidraget efter detta. Pengarna kommer att betalas ut den sista bankdagen i månaden.

 

Vad vi tidigare informerat om maj månad står fast.

Ny information kommer efter hand.
Gå in på vasa.se och läs, där uppdateras informationen angående resebidraget.


Har du frågor, kontakta Annica Terol-Johansson, 0589-873 15

annica.terol-johansson@arboga.se

Texten uppdaterades 13 april 2021


För att reglera detta kommer det inte att betalas ut något resebidrag i maj. Skulle dock distansundervisningen fortsätta även i maj, så kommer en faktura på återbetalning av januaris resebidrag att skickas ut till dig.


Gymnasieelever som studerar inom Västmanlands län kan ansöka om skolkort för fria resor hos Västmanlands lokaltrafik. På VL:s webbplats kan du läsa om skolkort för gymnasieelever i Västmanland.

Kommunen lämnar ekonomiskt stöd för boende eller dagliga resor till och från hemmet för gymnasieelever från Arboga som studerar i annat län. Barn- och utbildningsförvaltningen har fastställt beloppet till 1.587 kronor per månad för läsåret 2021/2022.

För att vara berättigad till resebidrag måste du vara folkbokförd i Arboga. Ansökan om resebidrag kan inte kombineras med ansökan om inackorderingsbidrag.


Resebidraget betalas ut nio gånger per läsår. För augusti månad utbetalas endast halva resebidraget, ? kronor. Detta gäller mot uppvisande av biljett eller kvitto.


Utbetalning sker månadsvis under perioden september-december 2021 och januari-maj 2022, vanligen sista bankdagen i månaden.


Sökanden är skyldig att informera Vasagymnasiet om förhållandena förändras så att grunderna för att få resebidrag inte längre är uppfyllda.

Observera att en ny ansökan måste lämnas in för varje nytt läsår.

På vår blankettsida hittar du ansökan om resebidrag

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |