Exempelbild från MediaflowPro

Resebidrag

Gymnasieelever som studerar inom Västmanlands län kan ansöka om skolkort för fria resor hos Västmanlands lokaltrafik. På VL:s webbplats kan du läsa om skolkort för gymnasieelever i Västmanland.

Kommunen lämnar ekonomiskt stöd för boende eller dagliga resor till och från hemmet för gymnasieelever från Arboga som studerar i annat län. Barn- och utbildningsförvaltningen har fastställt beloppet till 1.587 kronor per månad för läsåret 2021/2022.

För att vara berättigad till resebidrag måste du vara folkbokförd i Arboga. Ansökan om resebidrag kan inte kombineras med ansökan om inackorderingsbidrag.


Resebidraget betalas ut nio gånger per läsår. För augusti månad utbetalas endast halva resebidraget, 793 kronor. Detta gäller mot uppvisande av biljett eller kvitto.


Utbetalning sker månadsvis under perioden september-december 2021 och januari-maj 2022, vanligen sista bankdagen i månaden.


Sökanden är skyldig att informera Vasagymnasiet om förhållandena förändras så att grunderna för att få resebidrag inte längre är uppfyllda.

Observera att en ny ansökan måste lämnas in för varje nytt läsår.

På vår blankettsida hittar du ansökan om resebidrag

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |