Omprovstillfälle

Om du har missat ett provtillfälle eller behöver göra om ett prov har du chansen på ett av våra omprovstillfällen.

Annica Terol-Johansson ansvarar för provtillfällets genomförande.


Berörda lärare fyller i en omprovsblankett som eleven sedan skriver under. Blanketten lämnas till Annica. Aktuella provhandlingar lämnas till Annica två dagar innan aktuellt omprovstillfälle. Provtiden ska alltid framgå av provet.

Omprovstillfällen höstterminen 2018

Tisdagen den 11 september klockan 15.00-16.30

Tisdagen 2 oktober klockan 15.00-16.30

Torsdagen 25 oktober klockan 15.00-16.30

Torsdagen 15 november klockan 15.00-16.30

Onsdagen 5 december klockan 15.00-16.30

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 05 oktober 2018

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |