Omprovstillfällen

Om du har missat ett provtillfälle eller behöver göra om ett prov har du chansen på ett av våra omprovstillfällen.

Annica Terol-Johansson ansvarar för varje provtillfälle.


Berörda lärare fyller i en omprovsblankett som eleven sedan skriver under. Blanketten lämnas till Annica. Aktuella provhandlingar lämnas till Annica två dagar innan aktuellt omprovstillfälle. Provtiden ska alltid framgå av provet.

Omprovstillfällen vårterminen 2023

Torsdagen den 26 januari kl 15-16.30

Torsdagen den 24 februari på "töm ryggsäckdagen"

Torsdagen den 16 mars kl 15-16.30

Torsdagen den 6 april kl 15-16.30

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |