edWise

På Vasagymnasiet använder lärare och elever den webbaserade lärplattformen edWise.

Varje elev ska ha ett edWisekonto och det innebär att du som elev har tillgång till personligt schema och mail, du kan även ta del av information och uppgifter i de virtuella rum som lärarna skapar för varje kurs.

 

Det skriftliga omdömet, elevdokumentationen, som lärarna skriver om varje elev görs i edWise, här kan du som elev se hur du ligger till i de olika kurser du läser och vad du behöver utveckla för att nå kursmålen samt de mål som du själv har satt.

 

Som vårdnadshavare kan du också ansöka om edWise-konto för ditt barn och på så sätt kan du följa ditt barns utveckling i skolan. Elevdokumentationen används som underlag vid utvecklingssamtalen.

 

Logga in på edWise här: edWise

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 23 maj 2018

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |