Uppslagsverk och ordböcker

När du söker information är det alltid bra att börja titta i ett uppslagsverk för att få en överblick över ämnet. Artiklarna i uppslagsverken skrivs av forskare och sakkunniga.

Man skiljer mellan allmänna och särskilda uppslagsverk. De allmänna uppslagsverken täcker in alla ämnesområden och de ger överblick och grundläggande fakta. Ett exempel på ett allmänt uppslagsverk är Nationalencyklopedin. 


De särskilda uppslagsverken ger fördjupad och mer specialiserad fakta inom ett särskilt ämnesområde. Ett exempel på ett särskilt uppslagsverk är Landguiden som innehåller fakta om världens länder.


Om du använder Wikipedia, tänk på att vara källkritisk, vem som helst kan skriva och redigera i Wikipedia. Vill du veta mer om Wikipedia och hur detta uppslagsverk fungerar kan du läsa webbversionen av Lennart Guldbrandssons bok Så fungerar Wikipedia.

Uppslagsverk på Vasagymnasiet

Alex författarlexikon

Alex författarlexikon är ett särskilt uppslagsverk med fakta om svenska och utländska författare. Databasen innehåller författarbiografier, bilder, stilprov, litterära priser och frågesport.

Tillgänglig både från Vasagymnasiet och från din egen dator. Logga in med lånekortsnummer om du söker från din egen dator hemifrån.


Encyclopedia Britannica

är ett fritt uppslagsverk som är baserat på den klassiska Encyclopedia Britannica.


encyclopedia.com

är ett fritt uppslagsverk som Innehåller material från bland annat Oxford University Press och Columbia Encyclopedia.


Landguiden

Ett uppslagsverk från Utrikespolitiska Institutionen med information om alla världens länder. Här kan du bland annat se tabeller och statistik och jämföra länder med varandra.


Information om hur du använder Landguiden hemifrån finns i Team Vasabiblioteket.


Nationalencyklopedin

Nationalencyklopedin (NE) är ett allmänt uppslagsverk som innehåller bland annat temapaket, kartor, filmer från Utbildningsradion samt ordböcker på bland annat svenska, engelska, tyska, franska, spanska, arabiska och somaliska. NEs artiklar finns i både lång och enkel version.

Det finns också material kring världens religioner och länder. I E-språk kan du träna läs- och hörförståelse samt uttal i svenska, engelska, tyska, franska och spanska. Junior vänder sig till yngre barn.


Information om hur du använder NE hemifrån och deras appar finns i Team Vasabiblioteket.

Ordböcker

Lexin

Här hittar du lexikon på 19 minoritetsspråk samt svenska.


Nationalencyklopedin

Nationalencyklopedin erbjuder digitala språklexikon på bland annat följande språk: engelska, franska, tyska, spanska, arabiska och somaliska. Här har du även tillgång till en svensk ordbok.


Rikstermbanken

Rikstermbanken är Sveriges nationella termbank. Rikstermbanken innehåller termer och begrepp från ett stort antal ämnesområden.


svenska.se

Svenska Akademien har en gemensam webbplats för Svenska Akademiens ordbok (SAOB), Svenska Akademiens ordlista (SAOL) och Svensk ordbok (SO). SAOB är en historisk ordbok som beskriver svenskt skriftspråk från 1521 till våra dagar. SAOL betraktas som den inofficiella normen för stavning och böjning av modern svenska, men även uppgifter om betydelse ges. SO beskriver modern svenska med tyngdpunkten på ordens betydelse och användning.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |