Exempelbild från MediaflowPro

Artiklar

Tidningar och tidskrifter är bra källor om du letar efter aktuell information eller om du behöver fördjupad information inom ett särskilt ämne. Vasagymnasiet prenumererar på ett 40-tal tidskrifter i olika ämnen samt Arboga tidning. Digitalt har vi tillgång till Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.

Här finns en lista över vilka tidningar och tidskrifter vi har 2023. Pdf, 92 kB.

Olika typer av tidningar

Dagstidningar

Dagstidningar utkommer flera dagar i veckan och är bra att titta i om du vill ha tag på allmänna och aktuella nyheter.

Populärvetenskapliga tidningar

Populärvetenskapliga tidskrifter riktar sig till allmänheten. Artiklarna är ofta korta sammanfattningar av forskning skrivet på ett enklare sätt och innehåller ofta illustrationer.

Fack- eller branchtidskrifter

Fack- eller branschtidskrifter innehåller information och nyheter riktade till yrkesverksamma inom ett visst område.

Tidningar på nätet

På Kungliga Bibliotekets webbsida Svenska webbtidningar får du länkar till svenska tidningar på nätet.

Svenska webbtidningar

Hur söker man artiklar i tidningar och tidskrifter?

Om du letar efter artiklar är det en bra idé att söka i artikeldatabaser på nätet. Där kan du söka artiklar efter ämne, tidning, författare och så vidare. Databaserna innehåller ofta, men inte alltid, artiklar i fulltext från olika tidningar och tidskrifter. Markera rutan för fulltextartiklar. Ditt sökresultat innehåller då bara fulltextartiklar.

Artikeldatabaser tillgängliga från Vasagymnasiet

ArtikelSök i skolan

ArtikelSök är en stor svensk tidnings- och tidskriftsdatabas. Du hittar artiklar från 1300 svenska tidningar och tidskrifter mer än 40 år tillbaka i tiden. Det finns också hänvisningar till forskningsresultat och andra relaterade källor. Allt är kvalitetsgranskat och källhänvisat. Många artiklar finns dessutom i fulltext.

ArtikelSök fungerar på dator, mobil och platta.


Information om hur du använder ArtikelSök finns i bibliotekets Teams.

Information om hur du loggar in i ArtikelSök hemma finns i bibliotekets Teams.


IPS

IPS är en databas som är specialiserad på nyheter från fjärde världen. Den innehåller inga speciella tidningar, utan endast artiklar. IPS fokuserar sin nyhetsbevakning på händelser och globala processer som påverkar den ekonomiska, sociala och politiska utvecklingen för människor och nationer.

IPS är endast tillgänglig från Vasagymnasiet.


Mediearkivet

Mediearkivet är en artikeldatabas som innehåller artiklar ur bland annat Svenska Dagbladet, Nerikes Allehanda och VLT.

Mediearkivet är endast tillgänglig från Vasagymnasiet.


Updatum

Updatum är en artikeldatabas som bevakar över 40 000 källor från över 180 länder på mer än 50 språk. Här kan du söka tidskriftsartiklar, webbkällor, bloggar, forum, pressreleaser, omdömessiter och i sociala medier.

Updatum är endast tillgänglig från Vasagymnasiet.

Vetenskapliga tidskrifter och artiklar

Vetenskapliga artiklar informerar om den senaste forskningen och de riktar sig till forskare och studerande inom ett visst område. Artiklarna är oftast på engelska för att artikeln ska kunna läsas av så många som möjligt. Artiklarna är granskade av sakkunniga innan artikeln publiceras, det kallas för peer-review. En vetenskaplig artikel innehåller oftast de här delarna: abstract, introduktion, metod, resultat, diskussion och referenser.


Vetenskapliga tidskrifter innehåller förutom vetenskapliga artiklar ibland även bokrecensioner, kommentarer och debattartiklar. 


Karlstad universitet presenterar vad en vetenskaplig artikel är.


Högskolan i Jönköping har sammanställt en text om vad som kännetecknar olika artiklar, den kan du läsa här.


Karolinska Institutets bibliotek har också information om olika typer av vetenskapliga artiklar.

Var söker vi vetenskapliga artiklar?

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

DiVA är ett digitalt arkiv för svenska forskningspublikationer och studentuppsatser. Materialet är ofta tillgängligt i fulltext.


DOAJ (Directory of Open Access Journals)

DOAJ är en gratis artikeldatabas för vetenskapliga tidskrifter och artiklar i fulltext.är en fri artikeldatabas som täcker alla aspekter av mänsklig påverkan på miljön. Här hittar du artiklar på engelska om global uppvärmning, föroreningar, hållbart jordbruk, förnybar energi, återvinning och mycket mer.


ERIC

Databasen behandlar främst pedagogik och psykologi. Den innehåller referenser till artiklar, böcker, rapporter, avhandlingar, konferenser, möten mm inom främst utbildningsområdet.


Forskning.se

Forskning.se är en nationell webbplats om forskning


Google Scholar

Google Scholar är en sökmotor som är specialiserad på att hitta vetenskapligt material på nätet. Du kan söka efter vetenskapligt granskade uppsatser och artiklar, avhandlingar, böcker och annan vetenskaplig litteratur från alla allmänna forskningsområden.

 

Svenska vetenskapliga tidskrifter

Kungliga biblioteket publicerar svenska vetenskapliga tidskrifter. De flesta tidskrifterna är på svenska men några är engelskspråkiga. Hittills hör tidskrifterna till områdena humaniora och samhällsvetenskap.


PLoS One

Vetenskapliga artiklar inom naturvetenskap och medicin.


SwePub

Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten. Materialet är ofta fritt tillgängligt i fulltext.


Uppsatser.se

Här finns examensuppsatser från svenska högskolor och universitet.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |