Västmanland

Här hittar du länkar som handlar om Västmanland.

Arkiv Västmanland

är den länstäckande organisationen för enskilda arkiv. Med enskilda arkiv menas till exempel de arkiv som kommer från föreningar, företag, gårdar och privatpersoner. Syfte är att verka för att arkiven från Västmanlands enskilda sektor ordnas, bevaras och tillgängliggörs på ett bra sätt.

Kulturarv Västmanland
På Kulturarv Västmanland kan du lära mer om det västmanländska kulturarvet. Du kan söka, läsa, kommentera, diskutera och dela kulturarvsmaterial- och information. Kulturarv Västmanland är en mötesplats för dig som är intresserad av länets kulturarv.

Västmanlands län
Här hittar du fakta och statistik om Västmanlands län. Länsstyrelsen ansvarar för materialet.

Västmanlands läns museum
Länsmuseet har påbörjat arbetet med en bilddatabas med fotografiska negativ och bilder på kulturhistoriska och arkeologiska föremål. I dag finns cirka 7 500 poster i databasen. Du kan bland annat söka på bildinnehåll, föremålsgrupper, orter och tid.

Västmanlandsbibliografin
innehåller referenser till lokalhistoriskt material om Västmanlands län. Posterna hänvisar till monografier och samlingsverk, kapitel i monografier och samlingsverk och artiklar i tidskrifter och årsböcker.
Bibliografin omfattar material från och med år 1990. Nya poster läggs in löpande. Kompletteringar till denna läggs in i Libris. Databasen produceras av Västerås stadsbibliotek.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 07 februari 2019

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |