Språk

Svenska samt de nordiska språken

Institutet för språk och folkminnen

samlar in, bevarar och forskar om dialekter, ortnamn, personnamn och folkminnen. De arbetar också med språkvård och språkpolitik.         

Myndigheternas skrivregler

Språkrådets 8 upplaga. Lär dig allt om hur du stavar, avstavar, böjer och binder ord med mera. Dokumentet öppnas som pdf.

Rikstermbanken

Rikstermbanken är Sveriges nationella termbank. Rikstermbanken innehåller termer och begrepp från ett stort antal ämnesområden.

Språk och stil

Språk och stil vill vara ett forum för aktuell forskning och vetenskaplig debatt rörande svenska språket. Tidskriften vänder sig till språk- och stilforskare, svensklärare, studerande och alla andra med intresse för svenska språkets byggnad, utveckling och användning.

Svenska namn

Här finns fakta om våra förnamn samt en topplista på de namn som är mest populära just nu.

Svenska.se

Här kan du söka i tre svenska ordböcker samtidigt. Svenska Akademiens Ordbok (SAOB) är en historisk ordbok som beskriver svenskt skriftspråk från 1521 till våra dagar. Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) över svenska språket och Svensk Ordbok (SO) som

ger en in­gående beskrivning av ord­förrådet i modern svenska.

Synonymer.se

Slå upp synonymer på svenska.

Våra svenska dialekter

Lyssna på 100 olika svenska dialekter.

Moderna språk och minoritetsspråk

English Language Learning: Listen and read

Här kan du lyssna och läsa på engelska, välj mellan flera skönlitterära böcker.

Lexin

Här hittar du lexikon på 15 minoritetsspråk.

Oxford Dictionaries

Fri engelsk ordbok på nätet.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 13 januari 2020

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |