Naturvetenskap och miljö

Forskning.se

Forskning.se är en nationell webbplats om forskning.

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket ska i konsumenternas intresse aktivt arbeta för säkra livsmedel, redlighet, det vill säga ärlighet, i livsmedelshanteringen och bra matvanor.

Energi

Bioenergiportalen

En samlingsplats för bioenergifrågor relaterade till jord- och skogsbruket.

Energikunskap

Läs om de olika energikällorna.

Tekniska museet

Tekniska museets information om energi och miljö

Miljö

Agenda 21

Hela Agenda 21 i pdf-format.

Centrum för biologisk mångfald

Ett nationellt centrum för biologisk mångfald.

EU Environment

Läs om miljö på EU:s webbplats.

Forskningsrådet Formas

Formas arbetar med uppdrag från regeringen att främja forskning inom hållbar utveckling,

Human Development Report

Human Development Report är en oberoende rapport. Den är skriven av ledande forskare och personer med stor erfarenhet av utvecklingspolitik på uppdrag av FNs utvecklingsprogram.

Informationscentralen för Bottniska viken

Här informeras det om ovanliga händelser och akuta situationer i kust- och havsmiljö. Det handlar exempelvis om algblomningar, större antal döda fåglar och fiskar eller döda sälar.

Informationscentralen för Egentliga Östersjön

Informationscentralen informerar om storskaliga händelser och akuta situationer i kust- och havsmiljön inom området för Egentliga Östersjön. Det kan till exempel röra sig om algblomningar, syrebrist eller fall av större antal döda fåglar, fiskar eller sälar.

IVL- Svenska miljöinstitutet

IVL arbetar med utveckling av nya lösningar på miljöproblem, både på nationell och på internationell nivå.

Miljöbalken

Miljöbalken trädde i kraft 1999 och är Sveriges första samlade miljölagstiftning. Läs miljöbalken i fulltext.

Miljö- och energidepartementet

Miljö- och energidepartementet ansvarar bland annat för klimatpolitik, kemikaliepolitik, strålskydd och kärnsäkerhet samt forskning och miljöövervakning.

Miljömål- Naturvårdsverket

Här kan du läsa om Sveriges miljömål.

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går.

Svenska naturskyddsföreningen

Sveriges största natur- och miljöorganisation som behandlar olika slags miljövårdsfrågor.

UN Environment

FNs miljöorgan.

Den virtuella floran

Här presenteras Sveriges växter.

Världsnaturfonden- WWF

WWF är en helt oberoende och partipolitiskt obunden naturvårdsorganisation och arbetar med att skydda den biologiska mångfalden och främja naturresursernas uthålliga nyttjande.

Tidskrifter

Aktuell hållbarhet

Aktuella miljönyheter

Extrakt innehåller artiklar om energi, miljögifter, klimatförändringar, hav och sjöar. Den ges ut av Forskningsrådet Formas.

Gröna draken

Förbundet Agenda 21 ger ut tidningen Gröna Draken i Västmanlands län.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 16 januari 2019

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |