Medicin

1177- Vårdguiden

Ger hälso- och sjukvårdsinformation till allmänheten.

Diabeteshandboken

En uppslagsbok för patienter och för sjukvårdspersonal som arbetar med diabetespatienter.

Folkhälsomyndigheten

är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa.     

Medicinsk ordlista

Korta förklaringar till vanliga medicinska termer.

MeSH

Medical Subject Headings. Medicinskt svenskt-engelskt/engelskt-svenskt lexikon från Karolinska institutet.

Patient-Fass

Här får du veta vad olika läkemedel innehåller och hur de ska användas.

PubMed

är en internationell medicinsk databas inom biomedicin, odontologi och vårdvetenskap.

Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser

Innehåller beskrivningar på ovanliga diagnoser och sjukdomar.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 16 januari 2019

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |