Lagar och konsumentfrågor

Lagar

Lagrummet

Den offentliga förvaltningens gemensamma webbplats för svensk rättsinformation. Här finns länkar till rättsinformation hos regering, riksdag, högre domstolar samt statliga myndigheter.

Upphovsrättslagen

Läs om Upphovsrättslagen på riksdagens webbplats.

Konsumentfrågor

Allmänna reklamationsnämnden- ARN

ARN är en statlig myndighet som har till uppgift att, opartiskt och utan avgift för parterna, pröva konsumenttvister.

Konsumentverket- KO

Konsumentverket är en myndighet som tar till vara konsumenternas intressen.

Råd & Rön

Är en tidning som verkar för ökat konsumentinflytande och erbjuder artiklar om bland annat privatekonomi, mat, miljö, konsumenträtt.

Hallå konsument

Är en rikstäckande upplysningstjänst som samordnas av Konsumentverket. Hit kan du vända dig med alla typer av konsumentfrågor.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 05 februari 2019

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |