Geografi och turism

Allmänna geografilänkar

Globalis

Globalis är en interaktiv världsatlas och ett digital uppslagsverk. Målet med Globalis är att visa likheter och skillnader i världen, och hur vi påverkar livet på planeten. Främst använder vi visuella hjälpmedel. Globalis görs av Svenska FN-förbundet.


Perry-Castaneda Library Map Collection

Här hittar du en mängd olika slags kartor från hela världen, även historiska och politiska kartor. Från University of Texas.  

Vatten och dammar

EU och vattendirektivet

Vattenmiljön är ett av de äldsta och mest utbyggda områdena inom EU:s miljöpolitik. Läs om ramdirektivet för vatten.

Stockholm International Water Institute, SIWI

SIWI ett internationellt vatteninstitut som främjar vattenmiljöforskning bl a genom att anordna Stockholm Water Symposium och dela ut Stockholm Water Prize samt Stockholm Junior Water Prize.

Svenska miljöinstitutet, IVL

Svenska miljöinstitutet ägs av Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning och arbetar med uppdrag och forskning inom hela miljöområdet.

Svenska naturskyddsföreningen, SNF

Här kan du läsa om dammbyggen i olika delar av världen och vilka konsekvenserna kan bli av dessa.

Översvämningar

Dartmouth Flood Observatory

Observatoriet upptäcker och analyserar större översvämningar genom satellitövervakning. Här finns också ett globalt register över översvämningar.

EU

Vad gör EU när vi hotas av naturkatastrofer som översvämningar?

SMHI

Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut - har en unik och samlad kompetens inom meteorologi, hydrologi och oceanografi. Läs här om översvämningar i Sverige.

Turism

BBC- Travel

Resesajt från BBC

Lonely Planet Online

Här finner du reseguider på engelska

UNWTO

FN:s organ för hållbar turism i världen.

Tidskrifter online

Res

Internetupplagan av tidskriften Res.

Vagabond

Internetupplaga av tidskriften Vagabond.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 29 juli 2019

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |