Plagiat och Urkund

Plagiat är ett allvarligt problem som har ökat i omfattning under de senaste åren. På Vasagymnasiet accepteras inte fusk och för att förebygga och upptäcka fusk använder vi oss av Urkund.

Vad är ett plagiat?

"Enligt Jude Carroll, Oxford Brookes University och Carl Mikael Zetterling, KTH Learning Lab, är ett plagiat när man beskriver andras tankar eller formuleringar som om de var ens egna. Det innebär att ett plagiat inte med nödvändighet måste handla om textlikhet. Det kan lika gärna handla om strukturlikhet eller för den delen; idélikhet.

 

'I egen text ansvarar du för att både tankar och formuleringar är dina. Beskriver du annans tankar eller formuleringar som dina egna har du plagierat.'
Jude Carroll & Carl Mikael Zetterling

 

Egentligen kan man säga att om du måste läsa text A för att kunna skriva text B så skall text A anges som källa. Att inte ange källan är att plagiera." (Urkund, Plagiathandboken- Tips och råd till elever och studenter, sida 3).

Urkund

Urkund är en antiplagieringstjänst som hjälper lärarna att upptäcka fusk.

 

När du har skrivit en text skickar du den till den e-post du får av läraren och som är kopplad till Urkund. När Urkund tagit emot din uppgift jämförs din text med förlagsmaterial, texter som andra skickat in samt texter från Internet. Läraren kan sedan utifrån den information Urkund tagit fram bedöma om texten är plagierad eller ej.

Plagiat på Vasagymnasiet

På Vasagymnasiet gäller Vasagymnasiets policy vid prov och inlämningsuppgifter. Policyn finner du under Policy och handlingsplaner

 

Informationen på denna sida är hämtad från Urkund, på deras webbplats kan du läsa mer om Plagiat. Där hittar du även en plagiathandbok.

 

Urkund

Plagiathandboken

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 07 december 2016

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |