Vetenskapligt skrivande

Vetenskapligt skrivande är en egen texttyp med krav på hur texten ska skrivas och hur dispositionen för arbetet ska se ut. Det vetenskapliga skrivandet tillämpas på universitet och högskolor, men redan på gymnasiet börjar vi titta på vad det innebär att skriva vetenskapligt. Stora delar av gymnasiearbetet påminner om det vetenskapliga arbetssättet.

Vetenskapligt arbete handlar om att skapa något nytt genom att utgå från något som redan finns. Det finns olika metoder att använda för att komma fram till något nytt, till exempel undersökningar, experiment, enkäter, observationer och intervjuer. Du kan också dra nya slutsatser från redan skriven text, det kallas för litteraturstudier.

Hur gör man?

Välj ett ämne

Om du väljer ämne fritt, välj ett ämne som du är intresserad av och som du skulle vilja vet mer om.

Läs in dig på ämnet och var källkritisk

För att kunna skriva ett arbete behöver du läsa in dig på det ämne du har valt. Tänk på att vara källkritisk till alla källor du finner.

Avgränsa och ställ en fråga

Ställ en fråga som du vill ha svar på. Tänk på att det är viktigt att avgränsa sig, så se till att frågan inte blir för stor och allmän.

Gör en disposition

Ett vetenskapligt arbete består av flera delar:

Inledning- Varför valde du just detta ämne?

Bakgrund- Berätta om det som redan finns skrivet om ditt ämne

Syfte- Vad vill du uppnå med ditt arbete?

Frågeställning- Vilken fråga vill du ha svar på?

Metod- Hur har du gått tillväga för att skriva ditt arbete? Vilken metod har du använt?

Resultat- Här presenteras den information du hittat och det resultat du kommit fram till

Diskussion och analys- Här diskuterar du resultatet

Sammanfattning- Sammanfatta helt kort hela ditt arbete

Språket

När du skriver ett vetenskapligt arbete är det viktigt att använda språket korrekt. För att texten ska vara trovärdig är det viktigt att den inte innehåller stavfel, syftningsfel, särskrivningar och talspråk. Var tydlig och saklig och undvik att sväva ut. Försök att undvika alltför svåra ord.


Håll språket neutralt och undvik att skriva ordet ”jag”. Istället för att skriva: ”Jag gjorde intervjuer” bör du skriva: ”Intervjuer genomfördes”.


Skrivguiden från Örebro universitetsbibliotek

Att skriva akademisk textPDF Umeå universitetsbibliotek

Uppsats/rapportmallar finns på Gymnasiearbetssidan.

Källhänvisning

Texten ska inte färgas av personliga åsikter eller tankar, den ska vara objektiv. Skilj på dina åsikter och andras genom att källhänvisa i texten. Om man lånar tankar från någon annan utan att hänvisa är det plagiering.

 

Källhänvisning kan göras på flera olika sätt. De två vanligaste systemen för källhänvisning är Harvard och Oxford. Var konsekvent när du källhänvisar, när du har valt ett system, håll dig till det genom hela texten.

 

I slutet av texten ska en källförteckning finnas. Där ska alla dina källor tydligt redovisas, det ska vara enkelt för läsaren att se var du har hämtat din information i från.

 

Information om källhänvisning och källförteckning

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |