Naturvetenskap, miljö, hälsa och biologi

Biologi

Forskning.se

Forskning.se är en nationell webbplats om forskning.

Energi

Bioenergiportalen

En samlingsplats för bioenergifrågor relaterade till jord- och skogsbruket.

Energikunskap

Läs om de olika energikällorna.

ETDEWEB World Energy Base

En databas där du kan söka bland referens litteratur och fulltext dokument.

Forskning.se

Forskning.se har mycket information om förnybar energi. Sök i sökfältet.

Tekniska museet

Tekniska museets information om energi och miljö

Hälsa och mat

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket ska i konsumenternas intresse aktivt arbeta för säkra livsmedel, redlighet, det vill säga ärlighet, i livsmedelshanteringen och bra matvanor.

Naturvetenskap och miljö

Agenda 21

Hela Agenda 21 i pdf-format.

Centrum för biologisk mångfald

Ett nationellt centrum för biologisk mångfald.

EU Environment

Läs om miljö på EU:s webbplats.

Forskningsrådet Formas

Formas arbetar med uppdrag från regeringen att främja forskning inom hållbar utveckling, Läs också Formas populärvetenskapliga tidning Extrakt som bland annat innehåller artiklar om energi, miljögifter, klimatförändringar, hav och sjöar och mycket mer.

Gröna draken

Förbundet Agenda 21 ger ut tidningen Gröna Draken i Västmanlands län.

Human Development Report

Human Development Report är en oberoende rapport. Den är skriven av ledande forskare och personer med stor erfarenhet av utvecklingspolitik på uppdrag av FNs utvecklingsprogram.

Informationscentralen för Bottniska viken

Här informeras det om storskaliga händelser i Bottniska viken.

Informationscentralen för Egentliga Östersjön

Här informeras det om storskaliga händelser i Östersjön.

IVL- Svenska miljöinstitutet

IVL arbetar med utveckling av nya lösningar på miljöproblem, både på nationell och på internationell nivå.

Miljöaktuellt

Aktuella miljönyheter

Miljöbalken

Miljöbalken trädde i kraft 1999 och är Sveriges första samlade miljölagstiftning. Läs miljöbalken i fulltext.

Miljö- och energidepartementet

Miljö- och energidepartementet ansvarar bland annat för klimatpolitik, kemikaliepolitik, strålskydd och kärnsäkerhet samt forskning och miljöövervakning.

Miljömål- Naturvårdsverket

Här kan du läsa om Sveriges miljömål.

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går.

Svenska naturskyddsföreningen

Sveriges största natur- och miljöorganisation som behandlar olika slags miljövårdsfrågor.

UNEP Global Environment Outlook 2000

Rapport från FNs miljöprogram. Som utgångspunkt för arbetet ligger rekommendationerna i Agenda 21.

Den virtuella floran

Här presenteras Sveriges växter.

Världsnaturfonden- WWF

WWF är en helt oberoende och partipolitiskt obunden naturvårdsorganisation och arbetar med att skydda den biologiska mångfalden och främja naturresursernas uthålliga nyttjande.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 07 december 2016

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |