Historia och samhällskunskap

Historia

Digitalt Museum

Här har du möjlighet att digitalt ta del av samlingar från flera svenska museum.

Historiska museet

På Historiska museets webbplats hittar du information om arkeologi och historia.

Nättidningen Svensk Historia

En nyhetstidning om svensk historia. Här hittar du nyheter, aktuell forskning med mera.

Riksantikvarieämbetet

Här kan du leta efter bland annat historiska kartor, fornlämningar och kulturhus.

SO-rummet

SO-rummet är en webbplats med cirka 6000 granskade och utvalda länkar i ämnena historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap.

Västmanlands läns museum

Här kan du titta på de digitala samlingarna på Västmanlands läns museum.

Kvinnohistoria

Kvinnohistoriska portaler

KvinnSam vid Göteborgs universitetsbibliotek är ett nationellt bibliotek för genusforskning och står bakom denna sida med ett fleratal kvinnohistoriska portaler. Här kan du läsa om:

Svenska kvinnotidskrifter

Kvinnors kamp för kunskap

Kvinnorörelsen

Kvinnlig rösträtt

Kvinnor i arbete

Kvinnohistoria i Sverige

Kvinnohistoria i Sverige är en bok från KvinnSam som beskriver den svenska kvinnorörelsens historia, läs den i fulltext här.

Mänskliga rättigheter

Globalportalen

Globalportalen byggs upp cirka 30 organisationer som arbetar med globala frågor, utveckling och bistånd. Här kan du bland annat läsa om demokrati och mänskliga rättigheter.

Regeringen om mänskliga rättigheter

Läs om demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter på regeringens webbplats.

Röda korset

Röda korset om mänskliga rättigheter.

FN

Läs om mänskliga rättigheter på FNs webbplats.

Världsbanken

The world bank. Har som målsättning att bekämpa fattigdom. Banken förmedlar lån på förmånliga villkor till fattiga länder så de kan investera i olika projekt och program.

Sociala frågor och socialpolitik

Arbline

Arbline är en databas som täcker ämnesområdena arbetsliv, arbetsmiljö och arbetsmarknad. Den innehåller refereser till rapporter, konferenspublikationer och artiklar.

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket arbetar för att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön.

Drugsmart

Drugsmart informerar och svarar på frågor om alkohol och andra droger.

Internationella relationer

Department of Peace and Conflict Research

En databas från Uppsala universitet som redogör för aktuella konflikter i världen.

Svenska Freds- och skiljedomsföreningen

En förening för människor som anser att konflikter ska lösas utan våld och att krig ska förebyggas genom samarbete, ekonomiska medel och diplomati.

Säkerhetspolitik.se

Säkerhetspolitik.se ger dig information om konflikter och katastrofer runt om i världen.

Utrikespolitiska institutets länktips

Innehåller länkar inom utrikespolitik och internationella relationer.

Statskunskap och politik

CIA World Factbook

Innehåller detaljerade uppgifter om geografi, befolkning, statsskick och regering, ekonomi och näringsliv för alla världens länder.

Ekonomistyrningsverket- ESV

ESV utvecklar bland annat den ekonomiska styrningen för statliga myndigheter samt gör prognoser och analyser för statens ekonomi.

International Constitutional Law- ICL

Här hittar du världens länders grundlagar.

Sveriges Kommuner och Landsting

En intresseorganisation för kommuner, landsting och regioner i Sverige. Medlemmar är alla Sveriges 290 kommuner, 20 landsting samt regionerna Gotland, Halland, Skåne och Västra Götaland.

World Leaders

Här kan du se vem statschefen och regeringsmedlemmarna i olika länder är.

Statistik

Regionfakta

Här kan du få statistik om Sveriges län och kommuner.

Statistiska Centralbyrån

Innehåller svensk statistik men också länkar till utländs statistik.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 07 december 2016

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |