Presentation och respons

Gymnasiearbetet ska redovisas i en skriftlig uppsats eller i en rapport med en kort sammanfattning på engelska, ett så kallat abstract. Beroende på de olika programmens karaktär finns kompletterande redovisningsformer som ser olika ut för de teoretiska programmen. Under rubriken Mål för gymnasiearbetet i Examensmålen som du finner på Skolverkets webbplats kan du läsa vad som gäller för ditt program.

 

Alla elever som läser ett högskoleförberedande program ska dessutom presentera, diskutera och ge respons på en kamrats gymnasiearbete. Detta sker i en grupp där handledaren/examinatorn leder seminariet och där du som elev är respondent och opponent. Opponenten granskar kritiskt ett arbete och ger konstruktiv kritik, medan respondenten försvarar sitt arbete. Läs mer i opponeringsintruktionerna.

 

Instruktioner inför responstillfälletPDF

 

Gymnasiearbetet- Högskoleförberedande program sida 32-33 samt Gymnasieskola 2011 sida 46.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 26 april 2018

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |