Dagbok

Varje elev ska föra sin egen dagbok under tiden gymnasiearbetet pågår. I dagboken berättar du:

 • Vad som har gjorts och när det gjordes
 • Tankar om hur du ska gå vidare med arbetet
 • Ändringar som kan behöva göras
 • Tankar, planer, problem inför arbetet
 • Idéer och frågor som du har till handledaren
 • Annat som du tycker är viktigt att dokumentera

Dagboken ska du börja skriva så fort arbetet med gymnasiearbetet satt igång. Ta för vana att alltid skriva i dagboken när du på något sätt arbetat med gymnasiearbetet. Delar av dagboken kan du sedan ha nytta av när du skriver rapporten och utvärderingen av resultatet.

 

Tips: I Gymnasiearbetet- Yrkesprogrammen finns utrymme att på de sista sidorna skriva dagbok.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 07 december 2016

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

 • Behöriga och engagerade lärare
 • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
 • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
 • Studieresor i Sverige och utomlands
 • Nära samarbete med näringslivet
 • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |