Rapporter

Gymnasiearbetet ska redovisas i en skriftlig rapport med en kort sammanfattning på engelska, ett så kallat abstract.

 

På denna sida hittar du instruktioner på hur den skriftliga delen av ditt gymnasiearbete ska se ut. Det finns två mallar, en som heter Uppsats och en som heter Rapport. Om du valt att göra en litteraturstudie eller en undersökning av något slag, väljer du mallen som heter Uppsats. Om du valt att göra något mer praktiskt, som till exempel att skapa en produkt eller genomföra ett projekt, väljer du mallen som heter Rapport.


För att få hjälp med det vetenskapliga språket, skrivprocessen och källförteckningar finns mer information på sidan Vetenskapligt skrivande.

Mall för uppsats samt rapport

Ladda ner mallen som du ska använda till din dator. Byt namn så att du vet att det är din rapport. Behåll alla rubriker och fyll på med din egen text. Du känner igen rubrikerna från gymnasiearbetslayouten. Det finns instruktioner (i rödlila) som du tar bort när rapporten är klar.


Uppsatsmall (pages)

Rapportmall (pages)


Här kan du se en skiss på hur rapporten ska se ut Pdf, 75.6 kB.


Om du väljer att skriva en rapport bör den vara 7-10 sidor. Om du väljer att skriva en uppsats bör den vara 15-20 sidor. 

Så här ska uppsatsen/rapporten se ut

(Om du väljer att använda mallen är alla dessa inställningar redan gjorda och du behöver alltså inte följa instruktionerna som följer nedan)

 • Teckenstorlek på titel: 18
 • Rubriker: 14 fet
 • Underrubrik: 14
 • Brödtext: 12
 • Radavstånd: 1,5
 • Titelbladet, sammanfattningen och innehållsförteckningen ska inte vara sidnumrerade
 • Sidnumreringen ska finnas längst ner till höger
 • Innehållsförteckningen ska stå ensam på egen sida liksom sammanfattningen
 • Källor ska alltid anges, både i den löpande texten samt i en källförteckning
 • Källförteckningen ska finnas sist i arbetet
 • Om bilagor finns placeras de efter källförteckningen

Observera att Vasagymnasiets policy vid prov och inlämningsuppgifter även gäller för gymnasiearbetet. Läs mer här: Policy och handlingsplaner

Infoga innehållsförteckning och sidnummer i Pages

Här kan du se en instruktion från Youtube på hur du gör för att skapa en innehållsförteckning samt infoga sidnummer i Pages:

Youtube-klipp

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

 • Behöriga och engagerade lärare
 • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
 • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
 • Studieresor i Sverige och utomlands
 • Nära samarbete med näringslivet
 • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |