Bergmansparken

Lekplatsen finns i Carl Bergmans park

På lekplatsen finns:

  • Gungställning med tre platser
  • Ljudeffekt på en gunga
  • Fjädergunga
  • En större och en mindre lekställning
  • Korggunga
  • Gungbräda
  • Sandlåda
  • Spindelklätternät

Lekplatsen är säkerhetsbesiktigad våren 2022.

Senast uppdaterad: