Motionsspår

I Arboga finns det många olika spår och leder du kan använda till löpning och sköna promenader.

Tänk på att du inte får cykla eller rida på motionsspåren.

Elljusspåret

Ligger vid Vinbäcksleden och är ett spår som utnyttjas året runt, på sommaren till löpning och promenader och på vintern spåras det för skidåkning. Spåret är 3 kilometer långt.

Landskogskärret, Arboga skidklubbs spår

Spåren vid Landskogskärret är 4, 5, 8 och 10 kilometer långa.

Spåret på norr

Spåret är cirka 2,8 kilometer långt och har ett utegym i början av spåret. Infart från Tallåsvägen till Tämeborgsvägen. Parkering finns till vänster en kort bit in på vägen. Spåret invigdes på nytt den 5 juli 2018 efter att ha fått bättre underlag och elljus runt hela spåret.
Belysningen är tänd samtidigt som gatubelysningen.

Maxelmossestugan

Där finns det spår som är 2,5, 5 och 10 kilometer. Stugan är i regel öppen söndagar januari-april, september-november. Maxelmossestugan drivs av Friluftsfrämjandet.

Götlunda

Elljusspåret är 2,8 kilometer långt övrigt spår är 5 kilometer långt.

Golfklubben

På vintern spåras det skidspår.

Motionsspår Medåker

Det finns tre spår. Ett belyst elljusspår som är 3 kilometer. Belysningen kan tändas manuellt mellan 16.00 och 22.00. Dessutom finns obelysta spår som är 1,5 kilometer samt 1 kilometer.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 28 september 2018

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer