Motionsspår och utegym

I Arboga finns det många olika spår och leder du kan använda till löpning och sköna promenader.

Spåren och utegymen är öppna för alla, vare sig du tränar själv eller i grupp. Tänk på att du inte får cykla eller rida på motionsspåren.

Södra spåret

Ligger vid Vinbäcksleden nära Ekbacksbadet och är ett spår som utnyttjas året runt, på sommaren till löpning och promenader och på vintern spåras det för skidåkning. Spåret är 3 kilometer långt.

För närvarande finns ingen belysning i spåret.

Landskogskärret, Arboga skidklubbs spår och utegym

Spåren vid Landskogskärret är 4, 5, 8 och 10 kilometer långa.

Här finns också ett utegym i anslutning till spåret vid skidstugan.

Grillplats finns vid skidstugan.

Spåret på norr med utegym och elljus

Spåret är cirka 2,8 kilometer långt och har ett utegym i början av spåret. Infart från Tallåsvägen till Tämeborgsvägen. Parkering finns till vänster om vägen vid banans start. Belysningen är tänd samtidigt som gatubelysningen.


Grillplats finns vid spåret om man går västerut cirka 0,5 kilometer från startplatsen.

Maxelmossestugan

Där finns det spår som är 2,5, 5 och 10 kilometer. Stugan är i regel öppen söndagar januari-april, september-november. Maxelmossestugan drivs av Friluftsfrämjandet.

Grillplats finns vid Maxelmossestugan.

Promenadslingor med enkel orientering

Banorna, 3, 5 och 10 kilometer, startar vid Villagatsbadet i Arboga. Banorna sträcker sig längs med Ramstigens natur- och kulturstråk och norrut till Jädersbruk.

För dig som vill prova på att orientera. Kontrollerna är endast utmärkta på en karta. Platsen i sig är kontrollen som man kan titta på samtidigt som man tar en promenad eller löprunda.

Götlunda elljusspår och utegym

Elljusspåret är 2,8 kilometer långt övrigt spår är 5 kilometer långt. Här ligger också ett utegym i anslutning till spåret.

Motionsspår Medåker

Det finns tre spår. Ett belyst elljusspår som är 3 kilometer. Belysningen kan tändas manuellt mellan 16.00 och 22.00. Dessutom finns obelysta spår som är 1,5 kilometer samt 1 kilometer. På vintern spåras det för skidåkning.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: