Söka föreningsbidrag

Föreningar har möjlighet att söka bidrag för sin verksamhet. Prioriterade är föreningar med barn- och ungdomsverksamhet, men övriga föreningar kan få stöd på andra villkor.

Den bidragsmodell Arboga kommun arbetar efter bygger på en överenskommelse mellan respektive förening och fritids- och kulturnämndens bidragsutskott, om kommande års verksamhetsstöd.

Bidragsutskottet består av tre politiker med tre ersättare samt en tjänsteman.

Bidrag föreningen kan söka

  • Verksamhetsbidrag
  • Trivselbidrag

Fritids- och kulturförvaltningen ska ha ansökan senast den 31 augusti för att föreningen ska kunna få bidrag för nästa år.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: