Gamla sparbankshuset

Öblomska gården vid Järntorget, före 1896. Fotograf okänd. Tillhör Arboga museum

Öblomska gården vid Järntorget, före 1896. Fotograf okänd. Tillhör Arboga museum

Öblomska gården kallades så efter stadsvaktmästaren J. A. Öblom som ägde gården från 1881. På 1890-talet var huset mycket förfallet och de styrande kände ett behov av att sanera tomten.

 

Sparbankshuset omkring 1900.

Sparbankshuset omkring 1900. Fotograf okänd. Tillhör Arboga museum

Arboga sparbank köpte tomten, man bildade Byggnadsaktiebolaget Örnen och 1897 flyttade banken in i sina nya lokaler. 1932 köpte banken hela huset och man blev kvar där till 1981.

 

Sparbankshuset 2010

Gamla Sparbankshuset. Foto: Lasse Sellberg, 2010.

Huset står kvar ett drygt sekel senare, men trappgavlarna, som påmint det sena 1800-talets arkitekter om medeltiden, är borta. Kanske ingenting för Arboga?


Läs mer:

Brattström, J. E., Gårdar och gårdsägare, AMÅ 1975, s. 51-81

Karnéus, H., Arboga sparbank 1859-1984, AMÅ 1984, s. 5-40

Reglemente för sparbanken i Arboga, 1889

Redogörelse för Arboga sparbanks verksamhet under år 1908 [1909]

Återblickar från åbågen, 1959

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: