Brüggevyn - husen vid Kapellbron

Brüggevyn - husen vid Kapellbron på åns södra sida.

Kapellbron och husen på åns södra sida. Foto: Carl Nordqvist bokhandel, Arboga, omkring 1925. Tillhör Arboga museum.

Hanna Hartelius kallade det du ser på bilden här ovan för Brüggevyn. I oktober 1927 skrev hon i ”Arboga 1850-1952: några data” att hon beklagade de rivningar som då börjat göras här. Man skulle bygga ett nytt modernt bostadshus i två våningar. 


Kapellbron och husen på åns södra sida, 2010. Foto: Lasse Sellberg

Kapellbron och husen på åns södra sida. Foto: Lasse Sellberg, 2010

För den som betraktar Brügge-vyn idag, på 2010-talet, är väl det här en typisk bild av det gamla Arboga. Nu är det bibliotekshuset från 1970 som får stå för det moderna.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: