En tät stad med hus, tillfarter, människor och djur, allt avbildat stående på höjden.

Do Miasta II

Konstnär: Stefan Suberlak

Mått i cm: 75 x 57

Tillkomstår:


Teknik: Grafik

Inköpt:

Konstnären levde mellan 1928 och 1994 i Polen. Konstverket är en litografi.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: