Den svartvita bilden visar ett flackt landskap med några träd, snöfläckar på marken och några byggnader i bakgrunden.

Fabrikslandskap

Konstnär: Reidar Aulie

Mått i cm: 24 x 29

Tillkomstår:


Teknik: Grafik

Inköpt:

Konstnären föddes 1904 i Oslo och dog 1977. Konstverket är ett linoleumsnitt.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: