Några gamla bostadshus högt belägna med vatten och land i bakgrunden.

Utsikt från söder

Konstnär: Adrian van Arkel

Mått i cm: 61 x 79

Tillkomstår:


Teknik: Grafik

Inköpt:

Konstnären föddes 1924 i Leiden, Nederländerna, och dog 2006. Konstverket är en litografi.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: