Ett lövträd står på öppen mark med skog i bakgrunden.

Ek på kulturmark

Konstnär: Gunnar Forsman

Mått i cm: 61 x 77

Tillkomstår:


Teknik: Grafik

Inköpt:

Konstnären föddes 1948.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: