En blomsterrabatt och några blomkrukor vid en korsvirkesvägg.

Trädgårdsidyll

Konstnär: Ulla Hellström

Mått i cm: 29 x 29

Tillkomstår:


Teknik: Måleri

Inköpt:

Konstnären föddes 1940. Konstverket är en akvarellmålning.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: