Två män till häst och två män stående på marken, alla i spansk äldre klädsel, samt en tjur vid ett av hästekipagen.

Tjurfäktning

Konstnär: Arvid Fougstedt

Mått i cm: 25 x 30

Tillkomstår:


Teknik: Grafik

Inköpt:

Konstnären, som föddes 1888 i Stockholm och dog där 1949, var en av de mest kända nysakliga konstnärerna i Sverige. Konstverket är en etsning.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: