En stenlagd stadsgata med en- och tvåvåningshus i trä på bägge sidor och ett kyrktorn i bakgrunden.

Västerlånggatan Arboga

Konstnär: Gösta Ottosson

Mått i cm: 23 x 28

Tillkomstår:


Teknik: Teckning

Inköpt:

Konstnären föddes 1902 i Örebro och dog 1980 i Hidingebro. Konstverket är en tuschteckning.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: