Fem kvadrater lodrätt placerade, med drömska landskap.

Tidsspår III

Konstnär: Ronny Hård

Mått i cm: 35 x 10

Tillkomstår:


Teknik: Måleri

Inköpt:

Konstnären föddes 1950 i Stjärnsund och har bott i Arboga. Konstverket är en akrylmålning.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: