Bilden är en vy av en å, en bro och gammal bebyggelse på ömse sidor om ån.

Kapellbron

Konstnär: Anders Jägbring

Mått i cm: 29 x 37

Tillkomstår:


Teknik: Måleri

Inköpt:

Konstnären är född 1945 och har varit fastighetschef i Arboga. Konstverket är en akvarell.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: