På den tvådelade bilden syns dels en industrilokal med pappersbalar och dels flera gamla flygplan.

Nedläggning

Konstnär: Tomas Frisk

Mått i cm: 39 x 43

Tillkomstår:


Teknik: Grafik

Inköpt:

Konstnären är född 1949 i Halmstad. Konstverket är ett screentryck.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: