På bilden ses två människor med ryggarna mot betraktaren, kanske en man och en kvinna. I bakgrunden syns Katarinahissen vid Slussen i Stockholm.

Nattvandrare

Konstnär: Berndt Wennström

Mått i cm: 79 x 59

Tillkomstår:


Teknik: Grafik

Inköpt:

Konstnären är född 1954 i Stockholm. Bilden är en litografi.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: